C 210/10. sz. ügy, Urbán Márton kontra Vám és Pénzügyőrség Észak alföldi Regionális Parancsnoksága

Az ügy igen érdekes az arányosság elvének alkalmazása szempontjából és remélhetőleg pozitívan befolyásolja a későbbi rendesbírósági gyakorlatot is.

Az ügy tényállása szerint Urbán Márton magyar honosságú tehergépjárművével Magyarországról Romániába közlekedett 2009. március 25‑én, amikor a Debreceni Vám‑ és Pénzügyőri Hivatal járőrei az ártándi határátkelőhelyen közúti ellenőrzés keretében menetíró készülékét és menetíró korongjait is vizsgálták. A menetíró készülék használata körében az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. Az Urbán M. részéről átadott tizenöt db menetíró korong egyikéről azonban hiányzott az érkezési kilométer feltüntetése. Erre tekintettel az elsőfokú vámhatóság 2009. március 25‑i határozatában az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó szabályok megszegése miatt 100 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte. Urbán e határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, amelyben a kiszabott közigazgatási bírság elengedését vagy csökkentését kérte, hivatkozva arra, hogy a kiszabott bírság összegét az elkövetett mulasztáshoz képest túlzónak tartja, mivel fuvarlevelére rávezette a kilométer‑számláló állását.

C‑482/10. sz. ügy Teresa Cicala kontra Regione Siciliana ügy.

Az ügy az Európai Unió Alapjogi Chartája, különösen annak 41. cikke (2) bekezdésének c) pontjában szereplő, a közigazgatási aktusok indokolására vonatkozó elv, alkalmazandóságára vonatkozik.

Az Európai Bíróság kimondta, hogy a tisztán belső jogi helyzetekre – mint egy semmilyen európai vonatkozásal nem bíró nyugdíjvitára – nem vonatkozik a Charta. Ezzel lényegében megrősítette a magyar Alkotmánybíróságnak a kormánytisztviselők indokolás nélküli elbocsátásával kapcsolatos 8/2011. (II. 18.) AB és 29/2011. (IV.7.) AB határozat határozatait (Ld. a könyv IV. Fejezetében).

Szerzői üzenet

A Magyar alkotmányosság az európai integrációban c. kötet második kiadása, melynek internetes támogatásra szolgáló honlapját olvassa éppen, egy interaktív tudásátadási módszert igyekszik meghonosítani. A Szerzők üzenetei címet viselő aloldal, a könyv által feldolgozott témákat érintő újdonságokra – jogesetekre, publikációkra, eseményekre, hírekre – kívánja felhívni a figyelmet.

Az interaktivitás természetesen nem valósulhat meg egyirányú kommunikációval, ezért bátorítjuk az olvasókat, hogy a könyvvel kapcsolatos kérdésekeit, észrevételeiket, megjegyzésekeit osszák meg a szerzőkkel. Ilyen témában írjanak Vincze Attilának a következő emailcímre: vincze.attila@ajk.elte.hu