C‑482/10. sz. ügy Teresa Cicala kontra Regione Siciliana ügy.

Az ügy az Európai Unió Alapjogi Chartája, különösen annak 41. cikke (2) bekezdésének c) pontjában szereplő, a közigazgatási aktusok indokolására vonatkozó elv, alkalmazandóságára vonatkozik.

Az Európai Bíróság kimondta, hogy a tisztán belső jogi helyzetekre – mint egy semmilyen európai vonatkozásal nem bíró nyugdíjvitára – nem vonatkozik a Charta. Ezzel lényegében megrősítette a magyar Alkotmánybíróságnak a kormánytisztviselők indokolás nélküli elbocsátásával kapcsolatos 8/2011. (II. 18.) AB és 29/2011. (IV.7.) AB határozat határozatait (Ld. a könyv IV. Fejezetében).