EH 2006.1568

EH 2006.1568 A szerződéseket, ügyleteket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. A nemzeti jogot a közösségi jog megvalósítására alkalmas módon kell értelmezni. A szolgáltatás helyes adójogi minősítése érdekében a terméket és tevékenységet, ezek lényeges jellemzőit együttesen kell megvizsgálni és értékelni [1992. évi LXXIV. tv. 15. §, 16. §, 15/A. §; 2003. évi XCII. tv. 1. §; 77/388. EGK Irányelv 9. Cikk, 28/b. Cikk].

A felperes fő tevékenységi köre: TEÁOR 7482-csomagolás. A felperes 2004. III. negyedévi általános forgalmi adó (továbbiakban áfa) bevallásában 115 000 Ft visszaigényelhető adót vallott, ennek jogcímeként az 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) 48. § (4) bekezdés a) pontját jelölte meg. A felperes bevallásában az Áfa. tv. területi hatályán kívül teljesítettnek minősülő szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértékeként, valamint az Áfa. tv. 15/A. §-ában meghatározott, más tagállamok területén teljesített szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adó nélkül számított ellenértékként 9 700 000 Ft összeget szerepeltetett az ÁK 223729 és ÁK 223730 sorszámú számlákra alapítottan. Ezek a számlák áthárított adó feltüntetése nélkül kerültek kiállításra. A számlák kibocsátásának alapját a felperes és a Hollandiában nyilvántartásba vett adóalany, a C. BV között 2004. február 18-án megkötött bérmunkaszerződés képezte, amelyben a felperes bélyegek szortírozására, átcsomagolására vonatkozó tevékenység elvégzését vállalta.

A bejegyzés tovább olvasásához kérjük, jelentkezzen be, vagy regisztráljon.