A kötetről

MAGYAR ALKOTMÁNYOSSÁG AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN
(Második kiadás)

A népszerű kötet második kiadása jelentősen bővült és stílusában is alapvetően megújult.

Az első kiadás sikerén felbuzdulva és a hiányosságaiból tanulva a szerzők nem csupán a Lisszaboni szerződéssel és az Alaptörvény hatályba lépésével szükségessé vált változásokat vezették át, hanem alapjaitól újrahangolták a könyvet.

Emellett igyekeztek egy olyan művet írni, amely egyesíti egyrészt az angolszász jogi szakkönyvek részben esetorientált, részben kontextuális megközelítését, másrészt a német típusú könyvek dogmatikai felfogását.

De nemcsak ebben nyújt újat a könyv, hanem az ismeretek kombinált közreadásában is. A könyvhöz ugyanis – Magyarországon úttörő módon – egy hamarosan induló weboldal is kapcsolódik majd (www.europaialkotmanyjog.eu), amelyen az egyes fejezetekhez kapcsolódó, és a HVG-ORAC Kiadó adatbázisában megtalálható jogirodalom és joggyakorlat érhető el teljes terjedelemben. A honlap továbbá arra is szolgál, hogy a kötet által érintett területeken bekövetezett legfontosabb változásokról is értesíteni tudjuk a kedves olvasót. A könyv tehát ennek segítségével aktuális marad a megvásárlása után is.

A könyv természetesen kritikailag feldolgozza a magyar és az európai joggyakorlatot és jogirodalmat, összehasonlítja a magyar jogi megoldásokat más uniós tagállamok megoldásaival és igyekszik a gyakorlatban is alkalmazható tanácsokkal is szolgálni.

  • ISBN: 978-963-7490-57-4
  • Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
  • Szerzők: Dr. Vincze Attila, LL.M. Ph.D., Dr. habil. Dezső Márta C.Sc.
  • Formátum: A/5
  • Megjelenés éve: 2012
  • Terjedelem: 467 o.

Megrendelés: A Kiadó weboldalán