Publikáció: A közösségi jogon alapuló igények érvényesítése a belső jogban

Dr. Blutman László: A közösségi jogon alapuló igények érvényesítése a belső jogban

Köztudott, hogy egyes közvetlen hatályú közösségi jogi normák, magánszemélyeknek is biztosíthatnak jogokat. E jogok tagállamokkal, és más magánszeméllyel szemben is fennállhatnak, azonban a közösségi jog nem biztosít a jogosultaknak közvetlen, közösségi szintű jogorvoslatot. A magánfelek azonban e jogaikat védhetik tagállamok bíróságain, a tagállami eljárások szabályait figyelembe véve.

Ilyen sajátos igény lehet a közösségi jog megsértésével kirótt befizetések visszafizetésére irányuló igény érvényesítése. Sok olyan eset képzelhető el, amikor közösségi jogszabály alapján ró ki a tagállam valamilyen pénzügyi terhet (vám, adó, illeték, más díjak), azonban később kiderülhet, hogy ez jogalap nélkül történt. Az Európai Közösségek Bírósága szerint az ilyen díjak visszafizetésére irányuló igény, közösségi jogon alapuló igénynek minősül. A tagállam által, a közösségi jog megsértésével kivetett összegek visszatérítésére való jogosultság velejárója, a közösségi jog által magánszemélyekre ráruházott jogoknak, ezért a tagállam köteles a közösségi jog megsértésével kivetett közterhek visszafizetésére, és jogorvoslatot biztosítani az ilyen igények érvényesítésére.1