99/2003. (X. 10.) OGY határozat

99/2003. (X. 10.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben való magyar katonai részvételről [1]

Az Országgyűlés – figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2001. december 20-án elfogadott 1386. (2001) számú határozatára – az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében:

1. hozzájárul ahhoz, hogy egyidejűleg, legfeljebb 50 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona – egyéni beosztás alapján – az ISAF vagy az azt felváltó, feladatait átvevő, NATO által vezetett szervezetekben a NATO műveletek befejezéséig részt vegyen;

2. felhívja a Kormányt, hogy a határozat alapján megtett intézkedéseiről, illetve a katonák tevékenységéről az Országgyűlés Külügyi bizottságát és Honvédelmi bizottságát igény szerint tájékoztassa.

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Füle István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Németh Zsolt s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2003. október 6-i ülésnapján fogadta el.