Európai Bírósági ügyek az III. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az III. fejezethez kapcsolódóan (III. Jogforrási rendszer)

● Firma Alfons Lütticke GmbH kontra Hauptzollamt von Saarlouis (C-57/65. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena (C-43/75. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena (C-149/77. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa (C-176/03. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Léon Van Parys NV kontra Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (C-377/02. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (C-540/03. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Internationale Handelsgesellschaft mbH kontra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (C-11/70 . sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Gerhard Köbler kontra Republik Österreich (C-224/01 . sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Marguerite Johnston kontra Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (C-222/84 . sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Magyar Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága (T‑310/06 . sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Flaminio Costa kontra E.N.E.L. (C-6/64 . sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Amministrazione delle Finanze dello Stato kontra Simmenthal SpA (C-106/77. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Presidente del Consiglio dei Ministri kontra Regione Sardegna (C-169/08. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos kontra Nederlandse administratie der belastingen (C-26/62. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Ikea Wholesale Ltd kontra Commissioners of Customs & Excise (C-351/04. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Közösségek Tanácsa (C-22/70. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

International Transport Workers’ Federation és Finnish Seamen’s Union kontra Viking Line ABP és OÜ Viking Line Eesti (C-438/05. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Parti écologiste “Les Verts” kontra Európai Parlament (C-294/83. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Yvonne van Duyn kontra Home Office (C-41/74. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Ursula Becker kontra Finanzamt Münster-Innenstadt (C-8/81. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● A Szerződés 228. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján közreadott vélemény – Megállapodás-tervezet az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról egyrészről a Közösség, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai között (1/91. sz. vélemény)

KATTINTSON IDE A VÉLEMÉNY MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Paola Faccini Dori kontra Recreb Srl (C-91/92. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Union royale belge des sociétés de football association ASBL kontra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA kontra Jean-Marc Bosman és társai és Union des associations européennes de football (UEFA) kontra Jean-Marc Bosman (C-415/93. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Brasserie du Pêcheur SA kontra Bundesrepublik Deutschland és The Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd és társai (C-46/93. és C-48/93. sz. egyesített ügyek)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai kontra Olasz Köztársaság (C-6/90. és C-9/90. sz. egyesített ügyek)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG kontra Hauptzollamt Itzehoe és Zuckerfabrik Soest GmbH kontra Hauptzollamt Paderborn (C-143/88. és C-92/89. sz. egyesített ügyek)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Gerhard Köbler kontra Republik Österreich (C-224/01. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Danske Slagterier kontra Bundesrepublik Deutschland (C-445/06. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

ThyssenKrupp Nirosta GmbH kontra Európai Bizottság (C-352/09. P. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Lafarge SA kontra Európai Bizottság (C-413/08 P. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ