BH 1997.5.233

BH 1997.5.233 A fűtési díjak megállapításáról szóló önkormányzati normatív rendelet felülvizsgálata nem tartozik a bíróság hatáskörébe [1989. évi XXXII. tv. 1. § b) pont, 1990 évi LXV. tv. 1. § (3) bek.]

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy személyiségi jogait az I. rendű alperes megsértette azáltal, hogy a fűtési díj állítólagos hátralékát tartalmazó levelét lakóközösségében közszemlére tette. Emellett megtámadta a városi önkormányzat képviselő-testülete II. rendű alperesnek a fűtési díj megállapításáról szóló önkormányzati rendeletét is.

A másodfokú bíróság a felperes fellebbezése folytán meghozott jogerős végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróságnak a II. rendű alperessel szemben előterjesztett kereseti kérelmét idézés kibocsátása nélkül elutasító végzését. Rámutatott, hogy az más hatóság, jelen esetben az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

A jogerős végzés ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet annak hatályon kívül helyezése és az idézés kibocsátása nélkül elutasított kereseti kérelme érdemi elbírálása iránt. Kifejtette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló jogszabály lehetővé teszi a keresetében megjelölt rendelet bíróság előtt történő megtámadását.

A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelme a jogerős végzés hatályban tartására irányult.

A Legfelsőbb Bíróság a peres felek hozzájárulása alapján, a Pp. 274. §-ának (1) bekezdése folytán a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálta el, amelynek során megállapította, hogy az nem megalapozott.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l. §-ának (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

A törvény idézett rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat a helyi ügyekben irányadó, általános normatív szabályokat állapíthat meg, valamint egyedi ügyekben is határozatot hozhat. Ezek közül az előbbiek felülvizsgálata az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §-ának b) pontja értelmében az Alkotmánybíróság hatáskörébe, míg az utóbbiak bírósági hatáskörbe tartoznak.

Ezért a korábban eljárt bíróságok nem sértettek jogszabályt, amikor az önkormányzatnak a fűtési díjak megállapításáról szóló normatív rendeletének felülvizsgálata tárgyában hatáskörük hiányát állapították meg. Emiatt végzésüket a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alkalmazásával hatályában fenntartotta.

(Legf. Bír. Pfv. IV. 22 401/1995. sz.)