A bíróság 2/13. sz. véleménye

A Bíróság (teljes ülés) 2014. december 18-i véleménye – Európai Bizottság

(2/13. sz. vélemény) ( 1 )

((Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján kiadott vélemény – Nemzetközi megállapodás tervezete – Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozása – Az említett tervezetnek az EU- és az EUM-Szerződéssel való összeegyeztethetősége))

(2015/C 065/02)

Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv

A kérelem előterjesztője

Európai Bizottság (képviselők: L. Romero Requena, H. Krämer, C. Ladenburger és B. Smulders meghatalmazottak)

Rendelkező rész

Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás nem egyeztethető össze az EUSZ 6. cikk (2) bekezdésével, valamint az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról szóló (8.) jegyzőkönyvvel.

( 1 ) HL C 260., 2013.9.7.


A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:62013CG0002 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:62013CG0002&locale=hu