A szerzőkről

PD Dr. Vincze Attila, LL.M. PhD (München)

Vincze Attila az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 2003-ban, majd Heidelbergben és Münchenben folytatta tanulmányait. 2005-ben Magister Legum (LL.M.), 2009-ben pedig Doctor iuris fokozatott szerzett a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemen. 2017-ben habilitált a bécsi Gazdaságtudományi Egyetemen, és szerzett egyetemi magántanári képesítést (Privatdozent). A habilitációs dolgozata a Nomos kiadónál jelent meg 2016-ban, Unionsrecht und Verwaltungsrecht címen.

2003-tól 2012-ig tanított az ELTE jogi karán. A 2010/11-es akadémai évet az Egyesült Királyságban töltötte, mint lecutrer in law a University of Hull jogi karán. 2012 óta oktat a német nyelvű Andrássy Egyetemen, 2013 óta egyetemi docensként, 2013-2016 között pedig dékánhelyettes volt.

Rendszeresen ad elő és tanít külföldi egyetemeken (Frankfurt an der Oder, Greifswald, Bécs) valamint nemzetközi konferenciákon. Több mint 130 tudományos publikációja jelent meg magyar, német, angol és cseh nyelven.

Gyakorlati tapasztalatot szerzett a Magyar Építész Kamaránál, az Alkotmánybíróságnál valamint egy ügyvédi irodában.

 

Dr. Chronowski Nóra

Chronowski Nóra 1998-ban szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Az európai alkotmányosság tárgykörében készült PhD-értekezését 2004-ben védte meg, 2011-ben habilitált. 2014-ig a Pécsi Tudományegyetem, 2018-ig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Alkotmányjogi Tanszékén oktatott, 2004-2005, 2007-2010, illetve 2016-2018 között tanszékvezetőként tevékenykedett, 2008-2011 között Jean Monnet Chairholder volt „Teaching European Constitutionalism” című pályázata alapján. 2013-2016 között az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, majd külső munkatárs. 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Közjogi és Rendészettudományi Intézetében folytat oktatómunkát. 2009-ben a Marburgi Egyetem, 2001-ben a European University Institute, 2017-ben a hágai Asser Intézet vendégkutatója volt. 2012-2015 és 2016-2019 között az MTA Bolyai ösztöndíjasa.

Kutatási területei az Európai Unió alkotmányjoga, a globális alkotmányosság, az alkotmánybíráskodás és az alapjogvédelem. Több mint kétszáz publikációt jegyez magyar és angol nyelven, 25 könyv szerzője vagy szerkesztője, a Közjogi Szemle c. tudományos periodika alapító főszerkesztője.