A kötetről

MAGYAR ALKOTMÁNYOSSÁG AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN
(Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás)

Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni szerződés hatálybalépésével és az Alaptörvény elfogadásával beállott változások indokolták, a harmadik kiadás az elmúlt hat év Európát is próbára tevő globális és regionális krízisei következtében felgyorsult jogi változásokra, valamint az uniós joggal kapcsolatos egyre terjedelmesebb alkotmánybírósági gyakorlatra reagál. Ezek a változások a könyv szerkezetén is nyomot hagytak. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat a csatlakozás óta eltelt immár tizennégy év alatt olyan jelentősen gazdagodott, hogy annak külön fejezetet szenteltünk, amelyben ugyan nem minden, de reményeink szerint a legtöbb releváns ügyet kommentálva bemutatunk.

Ez a munka azonban nem lett volna lehetséges új szerző bevonása nélkül. A korábbi szerzőtárs, Dezső Márta professzor asszony nyugalomba vonult, neki köszönettel tartozunk értékes segítségéért és munkájáért. Az új szerzőpáros az európai alkotmányjog területén szerzett mintegy húszéves oktatási tapasztalatát és kutatási eredményeit egyesítette annak érdekében, hogy a legújabb kiadás az elmúlt évek változásait a lehető legteljesebb mértékben mutassa be.

Bízunk abban, hogy az esetorientált brit megközelítést és a német dogmatikai hagyományokat ötvöző kézikönyvünk a jogalkalmazói gyakorlatot és a jogi felsőoktatást továbbra is támogathatja. A folyamatos aktualitás érdekében a könyvhöz ezúttal is szervesen kapcsolódik a második kiadással bevezetett weboldal, amelyen az egyes fejezetekhez tartozó ajánlott jogirodalom és joggyakorlat érhető el.

 

Megrendelés: A Kiadó weboldalán